international nuclear power plant accident scale

international nuclear power plant accident scale
tarptautinė atominių elektrinių avarijų skalė statusas T sritis fizika apibrėžtis 1990 m. Tarptautinės atominės energetikos agentūros patvirtinta branduolinių avarijų septynių lygių skalė: 1 ir 2 lygiai yra susiję su techninio pobūdžio gedimais, dėl kurių sutrinka atominės elektrinės veikimas. Avarijos pasekmės likviduojamos atominės elektrinės teritorijoje. Radioaktyviosios medžiagos į aplinką nepatenka. 3 lygis atitinka pavojingą įvykį. Radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką. Didžiausios žmonių apšvitos dozės yra dešimtųjų mSv dalių eilės. 4 lygis atitinka atominės elektrinės avariją dėl įrangos gedimo. Radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką. Atominės elektrinės darbuotojų apšvitos dozės gali būti 1 Sv eilės, o gyventojų – keli mSv. 5 lygis atitinka atominės elektrinės avariją, galinčią turėti pavojingų padarinių, kai į aplinką patenka nuo šimtų iki tūkstančių TBq ¹³¹I. Būtina iš dalies įgyvendinti avarijos padarinių likvidavimo planą. 6 lygis atitinka pavojingąją avariją. Į aplinką patenka nuo kelių tūkstančių iki dešimčių tūkstančių TBq ¹³¹I ir būtina įgyvendinti visą avarijos padarinių likvidavimo planą. 7 lygis atitinka didžiąją avariją, kai, suirus branduoliniam reaktoriui, į aplinką patenka didelis ilgaamžių ir trumpaamžių izotopų kiekis, iš jų daugiau kaip šimtas tūkstančių TBq ¹³¹I. Radionuklidai pasklinda už šalies, kurioje įvyko avarija, sienų ir gali turėti itin žalingą poveikį žmonių sveikatai. atitikmenys: angl. international nuclear power plant accident scale rus. международная шкала аварий атомных электронстанций, f šaltinis Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas : 336 terminai lietuvių k., anglų k., prancūzų k., vokiečių k., rusų k. / Vytautas Valiukėnas, Eglė Makariūnienė, Gendrutis Morkūnas ; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Radiacinės saugos centras. – Vilnius : Bendros įm. UAB "Litimo" l-kla, 1999

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Nuclear power plant — This article is about electricity generation from nuclear power. For the general topic of nuclear power, see Nuclear power. A nuclear power station. The nuclear reactor is contained inside the cylindrical containment buildings to the right left… …   Wikipedia

  • Nuclear power plant emergency response team — A nuclear power plant emergency response team (ERT) is an incident response team composed of plant personnel and civil authority personnel specifically trained to respond to the occurrence of an accident at a nuclear power plant. Each nuclear… …   Wikipedia

  • Chernobyl Nuclear Power Plant — Chernobyl Nuclear Power Station, viewed from the roof of a building in Prypiat, Ukraine …   Wikipedia

  • Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant — Not to be confused with Fukushima Daini Nuclear Power Plant. See also: Fukushima Daiichi nuclear disaster Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant The Fukushima Daiichi NPP in 2002 …   Wikipedia

  • Blayais Nuclear Power Plant — Blayais Nuclear Power Plant …   Wikipedia

  • Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant — Infobox Nuclear power plant Picture = Kashiwazaki Kariwa cropped.jpg Pic des = Aerial view. The controlled area where waste heat is dumped into the ocean can be seen fairly clearly. There is a buffer zone of green space between the plant and… …   Wikipedia

  • Leningrad Nuclear Power Plant — Infobox NPP Picture = RBMK.Reactor.jpg Pic des = View of one reactor of the Leningrad Nuclear Power Plant Country = Russia Utility = Rosenergoatom Built = March 1, 1970 Start = November 1, 1974 End = Reactor = 4 S Reactor = Reactor MW = 4,000 El… …   Wikipedia

  • Nuclear power — Atomic Power redirects here. For the film, see Atomic Power (film). This article is about the power source. For nation states that are nuclear powers, see List of states with nuclear weapons …   Wikipedia

  • Nuclear power in Japan — The Onagawa Nuclear Power Plant, a 3 unit BWR site typical of Japan s nuclear plants …   Wikipedia

  • Nuclear power in Ukraine — Ukrainian coin commemorating nuclear power In 2007, nuclear power supplied 47.5% of Ukraine s electricity production of 195 billion kWh. The total installed capacity of nuclear reactors in Ukraine is over 13 GWe.[1] …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”